Samuro

 • Skin Samuro: The Blademaster

  The Blademaster

 • Skin Samuro: Burning Blade Samuro

  Burning Blade Samuro

 • Skin Samuro: Monkey King Samuro

  Monkey King Samuro

 • Skin Samuro: Hellblade Samuro

  Hellblade Samuro